måndag 29 oktober 2012

Clown-faktorn i amerikansk politik

Amerikansk politik är underhållande, inte minst pg a den clown-faktor som existerar i amerikansk politik. Men har denna faktor gått för långt, och tagit överhanden över den seriösa politiska sakdebatten? Den intressanta frågan diskuterar en panel här på CNN, där den mest intressanta aspekten av debatten är hur social media påverkar detta val på ett sätt som aldrig skett tidigare, inte ens 2008:Själv anser jag inte att clown-faktorn kontrollerar politiken, inte heller att sakpolitiken förskjutits. Vad amerikansk politik lyckas med är att ha det ena utan att fördenskull förlora det andra. Däremot finns i amerikansk politik också en stor möjlighet för väljare, att utifrån sitt eget intresse välja vad man själv vill lägga fokus på att gräva ner sig i. Vill man främst följa pajkastningsdebatten så går det bra att göra, och vill man främst studera sakpolitiken så går det också. För att verkligen förstå amerikansk politik måste man göra bådadera.

Se även tidigare inlägg:

Nancy Pelosi lanserar "Mitt-ology" som nytt begrepp 20121027

Inga kommentarer: