tisdag 23 oktober 2012

Presidentdebatt 3: Oavgjort - men Romney vann mest

Den tredje presidentdebatten är just avslutad. Här kan den ses via NBC News, för er som inte sett den. Nedan följer min direkta kommentar, direkt efter att jag såg debatten. Fler och mer ingående kommentarer kommer möjligtvis i ett nytt inlägg senare i veckan:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyKommentar:

Temat var utrikespolitik och debatten var väldigt jämn. Båda kandidater var relativt försiktiga - vilket i synnerhet gällde Romney som förmodligen inte kände att han behövde vara lika aggressiv som tidigare. Obama försökte vara aggressiv, men var även han försiktigare än tidigare.

De återkom också till ekonomin, där Romney däremot var mer tydlig och bestämd medan Obama försökte kritisera diverse ståndpunkter hos Romney, samt försvara sin egen ekonomiska politik och påminna om vilken katastrofal situation nationen befann sig i när han själv tillträdde.

Sammanfattningsvis kan sägas att debatten blev oavgjord. Något Mitt Romney med stor sannolikhet kommer att tjäna betydligt mer på än Obama. Obama behövde kamma hem en tydlig seger - det gjorde han inte. Vad Romney behövde göra var att inte göra bort sig, det gjorde han inte. Vad debatten också visar är att valet - de omtumlande utrikespolitiska händelserna till trots - kommer att handla om ekonomin. Och där hade Romney även denna gång en starkare hand, där han pratade mer om sina egna idéer - medan Obama främst försökte punktera dessa, snarare än att prata om sina egna. Och även det vann förmodligen Romney även denna gång mest på. Så i det avseendet skulle man kanske också kunna säga att Romney faktiskt vann debatten. Onekligen vann han mest på den.

Se även tidigare inlägg:

Presidentdebatt 2: Obama vann 20121017

Presidentdebatt 1: Romney vann 20121004

Inga kommentarer: