torsdag 20 februari 2014

George W. Bushs bortglömda sjukvårdslösning

ObamaCare har fått mycket kritik, vissa har gått bra men många av de saker Obama lovade har i många avseenden inte fungerat eller blivit helt annorludna än vad som först var tanken.

Behovet av en sjukvårdsreform fanns långt innan Obama - och redan president George W. Bush presenterade 2007 sitt förslag på reform. Ett förslag som idag är bortglömt, men som Edward Lazear här påminner om i Politico Magazine där han konstaterar att Bush hade en lösning på USA:s problem som faktiskt skulle ha fungerat. Här intervjuas Edward Lazear också på Fox News om Bushs plan:Själv hängde jag med noggrant under hela Bushs presidentskap och minns när Bush åkte omkring, besökte sjukhus och träffade cancersjuka patienter och på allvar tog till sig amerikanerns behov av ett reformerat sjukvårdssystem. I likhet med immigrationsreformen där Bush också var långt före sin tid (och sitt parti) så var dock just det problemet: få andra hakade på och bollen spelades istället över till liberalernas planhalva.

Se även tidigare inlägg:

George W. Bush och Jill Biden: Stöd USA:s 9/11-krigsveteraner 20140219

Inga kommentarer: