torsdag 13 februari 2014

Skuldtaket höjs - Boehner leder GOP bort från obstruktionspolitiken

Republikanerna har gått med på att höja skuldtaket - och Representanthusets republikanske ordförande John Boehner ledde republikanerna bort från höstens te-party-inspirerade obstruktionstpolitik till förmån för en kompromiss. En kompromiss där Boehner dock även tvingades bort från sin egen "Boehner-rule" om att eventuella skuldtakshöjningar skulle ske bara om de gjordes parallellt med lika stora nedskärningar. Så blev nu inte fallet, vilket tydligt visar att republikanerna förlorat mer än de vunnit av förra års regeringsstopp. Här kommenterar Chuck Todd saken på NBC:Och här ett inslag på Fox News:Här ett annat inslag:Källor: Yahoo News, TIME, SVD

Se även tidigare inlägg:

Senaten godkänner Ryan-Murray-budgeten 20131219

Inga kommentarer: