tisdag 18 februari 2014

Höjd minimilön ökar levnadsstandard men minskar jobben

Congressional Budget Office släppte idag en rapport om minimilön - en lön president Obama höjt för federala arbetare och önskar se Kongressen höja nationellt (USA:s minimilön är idag 7,25 dollar/timme och önskningen är en höjning till 10 dollar).

CBO:s rapport konstaterar att en höjd minimilön kan lyfta upp emot 900 000 människor ur den officiella fattigdomsstatistiken, men samtidigt kan de faktiska jobben komma att minska med en förhöjning. Hur många jobb som skulle kunna förloras är dock svårare att säga allt från några få till upp emot en miljon, enligt CBO.

"In general, increases in the minimum wage probably reduce employment for some low-wage workers," skrev rapportens författare. "At the same time, however, they increase family income for many more low-wage workers."


I en kommentar till rapporten lade Vita Husets talesman Jay Carney tonvikt vid förbättringarna för arbetarna, medan Representanthusets republikanske ordförande John Boehner betonade de förlorade jobben, som han menade visade att pratet om en höjd minimilön var missriktad.

Under åren har många rapporter kommit som fastslagit samma sak, och ofta gett argument till båda sidor i denna debatt. I detta fall kan det dock vara så att republikanerna blir vinnarna, då förlorade jobb i rådande situation är det mest upprörande.

Källa: Huffington Post

Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 264 20140215

Obamas State of the Union 2014 20140129

Inga kommentarer: