lördag 22 februari 2014

HD tar upp EPA:s rätt att reglera växthusutsläpp

Högsta Domstolen kommer i år att besluta om USA:S miljömyndighet EPA har rätt att begränsa växthusutläpp från fabriker - något Obama-administrationen beslutat göra men som mött protester bland industriföreträdare och republikanska politiker. HD kommer att definiera vilken makt EPA egentligen har. NBC förklarar här situationen:Källor: Los Angeles Times, Bloomberg

Se även tidigare inlägg:

Obamas State of the Union 2014 20140129

Inga kommentarer: