torsdag 20 februari 2014

Scott Walkers offentliggjorda e-mail: Nya problem för GOP?

Wisconsins guvernör Scott Walker har plötsligt fått problem om halsen som, åtminstone vid ett första ögonkast, liknar de problem Chris Christe har i New Jersey.

27,000 e-mail från Kelly Rindfleisch som var biträdande stabschef till Scott Walker under dennes tid som Milwaukee County executive har offentliggjorts. Mailen visar att hon i stor utsträckning blandat in kampanj-politik i det politiska arbetet - något som i Wisconsin är mer strikt förbjudet än i de flesta andra delstater. Och hon har också fällts i domstol.

Walker själv har vare sig åtalats eller utretts, men demokrater hoppas likväl att de nu offentliggjorda mailen ska innebära att man kan gräva fram något, eller åtminstone göra saker och ting lite pinsamma. Här kommenterar Chuck Todd från NBC saken:Guvernör Walkers talesman Jonathan Wetzel tonade förstås ner betydelsen av mailen och sa följande till Politico:

“The recently released communications of a county staffer from several years ago are part of a legal process that was completed early last year. Governor Walker is confident that during that legal process, these communications were thoroughly reviewed by the authorities. The focus of Governor Walker remains on moving Wisconsin forward by helping employers create more jobs and reducing the tax burden on Wisconsin families.”


Det återstår förstås att se vad de här mailen kan komma att leda till. Till ytan finns paralleller till New Jersey - men i detta fall ter sig någon liknande skandal inte trolig.

Källor: JS Online, Politico, Watchdog.org, CNN, JS Online, Politico

Se även tidigare inlägg:

Scott Walker om sin plan för skattesänkningar i Wisconsin 20140131

Inga kommentarer: