lördag 22 februari 2014

Obama - videovecka 265

Obama talar även denna vecka om behovet av att även Kongressen fattar ett beslut om att höja minimilönen till minst 10 dollar per timme:Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 264 20140215

Höjd minimilön ökar levnadsstandard men minskar jobben 20140218

Obama - videovecka 264 20140215

Obamas State of the Union 2014 20140129

Inga kommentarer: