måndag 20 juli 2015

David Camerons tal om Militant Islam

Storbritanniens premiärminister David Cameron höll idag ett tal om militant islam och hur hotet från jihadismen bör bemötas. Här ett klipp:UPPDATERINGAR följer

Källor: Telegraph, Daily Mail, Newsweek

Se även tidigare inlägg:

Västvärldens möte med Militant Islam 20140620

Inga kommentarer: