onsdag 22 juli 2015

Mega-jordbävning kan döda 13 000 på amerikanska västkusten

I en artikel i New Yorker skriver Kathryn Schulz om hur en mega-jordbävning på USA:s västkust skulle kunna döda 13 000 människor. Ett katastrofscenario förvisso, men en tsunami i Stilla Havet och på den amerikanska västkusten är en vetenskaplig möjlighet, ett faktum som enligt forskare är en tidsfråga. I Hollywood tror man att Los Angeles kommer att drabbas, så är inte fallet. Men i nordvästra USA är man inte förberedda alls, vilket skulle kunna utgöra orsak till så höga dödssiffror. I motsats till exempelvis Japan, där man lär sig att förvänta sig jordbävningar så görs inget sådant på den amerikanska nordvästkusten. Här Fox News om saken:Källa: New Yorker

Se även tidigare inlägg:

Realistisk internationalism – del 2: Vägen framåt för den globala miljöpolitiken 20110622

Inga kommentarer: