torsdag 11 december 2008

Obama väljer nobelpristagare till energiminister

Obama har valt Steven Chu till sin energiminister. Chu är kines-amerikan och vann 1997 nobelpris tillsammans med två andra, för att ha utvecklat en metod för att kyla och fånga atomer med hjälp av laser.

Obama har också valt den svarta kvinnan Lisa Jackson att leda miljöskyddsinstitutet EPA(Environmental Protection Agency), som instiftades av Richard Nixon 1970.

Han valde också Carol Browner som sin närmast förtrogna att vända sig till gällande miljöfrågor. Browner var själv den som ledde EPA under Bill Clintons administration.

Nancy Sutley valdes att leda Vita Husets miljökvalitétsråd - Council on Environmental Quality.

Obama får i övrigt gott betyg av allmänheten i hur han sköter övergångsperioden. 73% tycker att han gör ett bra jobb i sina förberedelser för att bli president. Tre av fyra säger också att de kan relatera till honom som deras president - vilket antyder att Obama i alla fall än så länge överbrygger det i politiska sammanhang tyvärr ofta stora gapet mellan politiker och vanliga medborgare.

Inga kommentarer: