torsdag 25 december 2008

Skulle Al Gore ha invaderat Irak?

Kelly McParland har här en mycket intressant artikel som ställer frågan om Al Gore skulle ha invaderat Irak, om han hade blivit president år 2000 istället för Bush?

McParland hänvisar i sin artikel till en rapport gjord för Canadian Defence and Foreign Affairs Institute av professor Frank Harvey vid Dalhousie University, som hävdar att Al Gore skulle ha agerat precis likadant om han blivit USA:s president istället för George W. Bush.

Den rådande tesen lyder, enligt Harvey, att George W. Bush och ett antal få ideologiska likasinnade - som Dick Cheney och Donald Rumsfeld - utnyttjade rädslan efter 9/11 för att få till stånd ett preventivt krig mot Irak.

Harvey går helt emot den tesen och förklarar att varken Tony Blair eller te x Colin Powell var neokonservativa, inte heller var majoriteten i vare sig Senaten eller Representanthuset detta.

Harvey förklarar vidare att Gore under sin tid både som senator och vice-president var en utrikespolitisk hök och skulle ha varit minst lika aggresiv som Bush. Gore skulle dessutom ha fått ta del av precis samma underrättelseinformation som Bush, och inget tyder på att han därefter skulle ha agerat annorlunda. Som bevis för detta kan man se på Gores tidigare attityd mot Irak. Jag citerar ett stycke ur artikeln:

“Gore was a foreign policy hawk. He consistently opposed efforts to cut defense spending, supported Reagan’s decisions to bomb Libya, invade Grenada, aid the Contras in the 80s, and fund the B-1 and B-2 bomber and MX missile programs.” Gore and his running mate, Senator Joe Lieberman, both backed the 1991 Gulf War. As Vice President, Gore supported military actions in Bosnia and Kosovo, and “consistently adopted the hardest line in the Clinton administration when dealing with Saddam Hussein.” When President Clinton decided to abort his four-day bombing of Iraq in 1998, Gore opposed backing down “despite the absence of UN Security Council endorsement.”

Gore was surrounded by advisers who shared his hawkish views, whose speeches, statements and policy positions at the time give no hint they were reluctant to use force to bring Saddam Hussein into line.


Artikeln förklarar vidare:

Harvey notes that the decision to invade was not made overnight but culminated from a series of escalating steps involving the UN and a host of international leaders, both friendly and otherwise.
“President Gore would have been compelled to make all of the same rational moves to get inspectors back into Iraq,” he concludes. “Strategically, the only way to accomplish this goal through multilateral diplomacy would have been to follow the same basic strategy. The competing counterfactual claim that none of these decisions would have been taken is simply not credible.”


Således drar professor Harvey alltså slutsatsen att Gore också hade invaderat Irak. En slutsats jag själv anser vara mycket rimlig, vilket framkommer också i min egen artikel "Irakkriget ur ett historiskt perspektiv" - som undersöker en del av de saker som Harvey också undersökt i sin rapport.

En sak som kan tilläggas är dock att även om Gores och Bushs politik skulle vara lika på så vis att båda skulle ha invaderat Irak, så skulle dock förmodligen kriget gått annorlunda för Gore än för Bush. Harvey menar att en sak Gore förmodligen gjort annorlunda är att han hade skickat in fler trupper än Bush gjorde i början av kriget (en av bristerna i Bushs taktik). Kanske skulle han ha gjort det. Däremot skulle Gore nästan säkert inte - när kriget gick som värst 2006 och 2007 ha beordrat en truppökning på 30 000 man - mot i princip samtliga experters råd (och mot den Irakiska studiegruppens rekommendationer). Gore vore alldeles för intellektuellt lagd för att göra det. Att våga göra en sådan sak med ett kompakt motstånd från alla sidor, utan att skrämmas för att framstå som envis och dum och utsättas för världssamfundets ytterligare isolering - vågar bara en visionär göra - en person med blicken fäst på målet som oavsett hur svår vägen dit än må vara, inte tappar fästet. En sådan är president Bush - och hans egenskaper räddade Irak både från experternas råd, och ett totalt kaos.

UPPDATERAD 20081227

Inga kommentarer: