onsdag 17 oktober 2012

Presidentdebatt 2: Obama vann

Den andra presidentdebatten, anordnad av CNN, är just avslutad. Det var en viktig debatt för båda kandidater. Här är hela debatten för er som inte såg den inatt, nedan följer en kort kommentar:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyKommentar:

För Obamas del var debatten en helt nödvändig sådan att vinna för att stoppa det stora opinionsbakslag han fått sedan den förra debatten den 3 oktober. För Romney en debatt som skulle kunna ge honom ett ostoppbart momentum om han framstod som tydlig segrare en gång till.

I början av debatten såg Obama mer nervös ut än Romney men i takt med att debatten fortgick blev situationen den omvända. Romney hade tydliga ståndpunkter ifråga om ekonomin men framstod inte lika stark gällande de andra frågorna.

Den stora skillnaden mellan denna debatt var inte bara att Obama nu var mer energisk och mer förberedd (det var förväntat) utan också att Romney fokuserade mindre på de stora ideologiska skillnaderna mellan honom och president Obama, och istället försökte konfrontera Obama angående dennes specifika sakpolitik. Romney gav även ofta en hel del av sin egen tid åt Obama, för att låta denne besvara någon fråga Romney själv ställt. Det var ett misstag eftersom det gav Obama tillfälle att definiera hela den ställda frågan. Regel 1 för kandidaterna ifråga borde vara att själva prata så mycket som möjligt och inte ge den andre prattillfällen. Så agerade inte Romney denna gång.

Romney förlorade inte debatten, för han gjorde ingen dålig debatt - och för dem som lyssnade och kände till en del saker sedan tidigare, så framstod Romneys idéer fortfarande mer nytänkande än president Obamas, som inte heller denna gång sa något nytt eller presenterade någon ny tydlig vision inför kommande fyra år. Men debatter handlar inte bara om det, utan också om hur man temporärt uppfattas - något som kanske i synnerhet gäller inför de väljare som fortfarande inte bestämt vem de ska rösta på. Och för dessa framstod Obama förmodligen mer tilltalande.

Obama vann i mitt tycke således denna debatt - inte stort, och inte överlägset, men han vann. Det som nu återstår att se är om det räcker för att avbryta Romneys hittills pågående momentum.

Se även tidigare inlägg:

Presidentdebatt 1: Romney vann 20121004

Inga kommentarer: