torsdag 30 januari 2014

George W. Bush - mest behjälplig politik för fattiga

President Obama betonade i sitt State of the Union-tal vikten av att driva en politik för att hjälpa fattiga. I Washington Post skriver här Jim Lindgren om hur USA i sådana fall borde driva den politik som drevs av George W. Bush som gjorde mer för låginkomsttagare än någon annan president gjort.

Under de fyra tidigare presidenterna innan Barack Obama, så ökade jämlikheten under båda presidenterna Bush, medan den minskade under Reagan och Clinton. Däremot växte ekonomierna mer under Reagan och Clinton-åren. Under George W. Bush var också skattepolitiken formad för att låginkomsttagare skulle tjäna mer efter skatt än man någonsin gjort förut. Han skriver:

But George W. Bush was the most successful of our recent past presidents in achieving very substantial increases in incomes for the poorest quintile (+18.4%), while keeping gains for the richest quintile and richest 1 percent at modest levels. For example, under Bush the Younger, the incomes of the richest 1 percent rose only 6.5 percent in eight years, compared to a staggering 84 percent under Clinton and 91 percent under Reagan.


Lindgren försvarar dock inte Bush, och menar att han skulle ha föredragit Reagan och Clintons politik - men vill man prata om framgång för ökad jämlikhet är det Bush man bör titta på. En minst sagt intressant analys från ett konservativt perspektiv; då liberalerna och demokraterna ständigt anklagade Bush för att bara bry sig om de rikaste 1%.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Bush kan rädda det Sydsudan Obama håller på att förlora 20140113

Inga kommentarer: