fredag 24 januari 2014

Texas avrättar mexikan trots protester

I Texas avrättades i onsdags den mexikanske medborgaren Edgar Tamayo för ett polismord som ägde rum 1994. Det blev årets första avrättning i Texas som verkställdes trots diplomatiska vädjanden från den mexikanska regeringen och även vädjan från det amerikanska utrikesdepartementet (där bland annat John Kerry argumenterade för att en verkställd avrättning kunde få konsekvenser för behandlingen av amerikanska fångar utomlands).

Innan avrättningen verkställdes tillfrågades Tamayo om han hade några sista ord, på vilket han svarade "nej". En dödlig dos av pentobarbital injicerades och 17 minuter senare dödsförklarades han.

Avrättningen verkställdes efter att Högsta Domstolen avslagit Tamayos advokaters argument om att straffet borde lindras eftersom Tamayo inte varit varse om att han kunnat få legal hjälp från Mexikos konsulat efter mordet. Inte heller accepterades argument om Tamayos mentala handikapp.

Lucy Nashed, taleskvinna för guvernör Rick Perry kommenterade:

“It doesn’t matter where you’re from. If you commit a despicable crime like this in Texas, you are subject to our state laws, including a fair trial by jury and the ultimate penalty.”


Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Exekutionsplutoner övervägs vid dödsstraff 20140118

Inga kommentarer: