måndag 20 januari 2014

Immigrationsreform 2014?

Kan den immigrationsreform som inte kom till stånd 2013 bli verklighet 2014? President Obama, och många andra med honom, hoppas det. Representanthusets republikanske ordförande John Boehner har också indikerat att han ämnar fortsätta försöka driva frågan - vilket väckt nya förhoppningar - trots ett starkt motstånd bland te-party-republikaner.

Här kommenterar Mississippis fd guvernör Haley Barbour vad en godkänd immigrationsreform skulle kunna innebära för republikanerna (för närvarande råder i Representanthuset ett republikanskt nej till den övergripande reform som efterlyses).USA behöver en immigrationsreform; hela förra års process hanterades emellertid dåligt från nästan alla håll. Obama felprioriterade och satte i början av året (en hopplös) vapenreform i första rum, och te-party-republikanerna ställde även de till problem, som gjorde att det blev svårt även för republikaner positiva till en immigrationsreform att driva en tydlig politik i frågan då de hela tiden nödgades stämma av med te-party-republikanerna för att inte förlora sitt politiska kapital. Detta år är ett valår - och även om John Boehner gått segrande ur striden med den strikta te-party-falangen så indikerar väldigt mycket att det kommer att bli ännu svårare i år än det var förra året.

Källa: Reuters

Se även tidigare inlägg:

Bloggåret 2013 och vad som väntar 2014 20131231

Kan immigrationsreformen förverkligas 2014 20131226

Inga kommentarer: