fredag 24 januari 2014

Rick Perry vill se avkriminalisering av marijuana

Texas guvernör Rick Perry utgör en av de många gästerna på World Economic Forum i Davos, Schweiz, och i ett panelsamtal kommenterade Perry den amerikanska debatten om marijuana och förklarade att han själv ville arbeta för att avkriminalisera bruket i sin egen hemstat Texas. Någon legalisering förespråkade han dock inte, däremot mjukare straff för lätt användning.

"As the governor of the second-largest state in the country, what I can do is start us on policies that can start us on the road towards decriminalization"


Perry försvarade dock Colorados rätt att legalisera marijuana och sa att han försvarade delstaternas rättigheter att avgöra sådana saker själva utan den federala regeringens inblandning.

Perrys uttalande väckte förvåning hemma i Texas. Ana Yañez-Correa, direktör för Texas Criminal Justice Coalition, en icke-vinstdrivande grupp som förespråkar behandling framför fängelse för marijuana-innehav kommenterade: "The decriminalization of marijuana is not something Perry has historically supported."

Men hon fortsatte med att konstatera att Perry rört sig i en mjukare riktning i synen på droger, och arbetat tillsammans med hennes grupp för att skapa speciella drog-domstolar där man fokuserar mer på just avvänjning och behandling framför hårda straff.

"He represents the transition the state has gone through from being really, really tough on crime to being more sensible about it", kommenterar hon.


En positiv utveckling som återigen visar på Texas-progressiva utveckling under ett republikanskt ledarskap som började på 1990-talet med George W. Bush och vidareförvaltats av Rick Perry.

Källa: USA Today

Se även tidigare inlägg:

Obama avdramatiserar Marijuana-bruk 20140120

Inga kommentarer: