lördag 22 november 2014

Förhandlingstiden med Iran löper snart ut

Deadline:n i förhandlingarna om Irans kärnkraft är på måndag. För närvarande tycks USA:s och Västs önskningar emellertid inte tillmötesgås. Här några inslag från Fox News:Källor: CBS, Fox News

Se även tidigare inlägg:

FtN: Benjamin Netanyahu, Mitt Romney om Iran, ISIS, etc 20141117

Iran-förhandlingarna föga framgångsrika 20141111

Inga kommentarer: