torsdag 27 november 2014

Rand Paul vill se krigsförklaring mot ISIS

Senator Rand Paul har utarbetat en krigsförklaring mot ISIS, som han ämnar presentera inför Senaten i december i önskan att få till stånd en krigsresolution. Här intervjuas han på Fox News om saken, där han även kommenterar situationen i Ferguson och andra amerikanska storstäder:Källa: TIME

Se även tidigare inlägg:

SÄPO: Svenskar terrortränas av Islamiska Staten 20141123

Inga kommentarer: