onsdag 19 november 2014

Obama pålyser exekutiv immigrationsreform imorgon

Obama kommer imorgonkväll att hålla ett tal där han pålyser att han ämnar genomföra en rad olika immigrations-reformer genom exekutiva ordrar. Något som med all sannolikhet kommer att skapa en stor konflikt mellan Obama de nytillträdande republikanerna. Här rapporterar Fox News om saken:En opinionsundersökning av NBC/WSJ visar också att 48% av amerikanerna motsätter sig en exekutiv immigrationsreform, mot 38% som stöder en sådan.

Källor: Politico, Washington Post

Se även tidigare inlägg:

FNS: Immigration, ObamaCare, Klimatet, Keystone 20141116

Inga kommentarer: