måndag 28 mars 2011

DN uppmärksammar våldet mot de kristna

DN gör i följande ledarartikel något som sällan brukar göras, de uppmärksammar det våld som kristna utsatts för - och börjat utsättas alltmer intensivt för i mellanöstern.

Man skriver:

Islamistiska grupper har öppet deklarerat att målet är att rensa Mellanöstern från kristna, antingen genom att med terror skrämma bort dem eller helt enkelt ta deras liv.

Flera undersökningar pekar på att kristna nu är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Nyligen släppte den brittiska katolska organisationen Aid to the Church in Need rapporten ”Persecuted and forgotten” som hävdar att 75 procent av all religiös förföljelse riktas mot kristna.

Tankesmedjan Pew Research Center visade å sin sida i höstas att kristna trakasseras i två tredjedelar av jordens länder, fler än några andra religionsutövare.
Vad gäller våldet och trakasserierna mot kristna är det svårt att inte tänka på Martin Luther King-citatet ”Den värs­ta tragedin är inte de ondas brutalitet utan de godas tystnad”. För medan den religiösa rensningen pågår i stora delar av världen är det ekande tyst i andra.


Som exempel på den sorgliga tystnaden nämner man när EU:s ministerråd i början av året skulle markera mot våldet och hade svårt att deklarera att det specifikt var våld mot kristna man åsyftade.

Att västvärlden är så veliga med att ta avstånd från våld mot kristna beror, förklarar DN, på flera orsaker: dels rädslan för islamofobi. Europas koloniala historia - samt en märklig svartvit syn på saker och ting:

Bilden av muslimen som maktlöst offer och den kristne som privilegierad gärningsman är så förankrad i vårt medvetande att vi har svårt att ta in att det finns stora regioner där den utsatta, svaga minoriteten är kristen.


Man förklarar vidare att muslimska ledare tagit avstånd från våldet och att det inte handlar om religionskrig utan om krig mellan extremister och en bred tolerant majoritet. Men alla, inklusive de tysta regeringarna i väst, måste höja sina röster förklarar man.

En av de bästa ledarartiklar jag läst i DN. Och jag instämmer i princip i allt. Kristendomen per se, är dock förstås menar jag, fredligare - och främst mer tolerant - än islam i sig själv är (att vi idag har svårt att förstå den saken beror på en lång självkritisk vänstertradition som riktat in sig helt på kristendomskritik ur ett klass och kolonialperspektiv, men helt förbisett den islamiska imperialismen, som de de flesta vänsterdebattörer knappt alls kan något om). Det finns många empiriska belägg för detta: det går att jämföra Jesus med Mohammed - kaliferna med apostlarna, de islamiska kalifaten erövring av mellanöstern med det kristnas fredliga kristnande under de första århundradena, osv - och i alla de jämförelserna, och även i senare jämförelser, råder det ingen tvekan om vilken religion som är den mest toleranta eller mest fredliga.

Det är dock inte helt lätt att förstå eftersom västvärlden i vår tid präglas av en självkritisk kultur in absurdum, med utgång i en förlegad marxistisk syn på västvärldens historia. Självrannsakan är bra - men det är inte bra om den blir blind för allt annat, eller om självrannsakan enbart är ensidig - vilket den länge varit och fortfarande är. Vilket helt enkelt har skapat en skev bild av historien.

Men oavsett den historiska frågan, så är idag tveklöst den breda massan muslimer i mellanöstern toleranta och vill se demokratisk fria samhällen. Bland dessa finns också extremister som vill annorlunda - men dessa rider på massan, de utgör den inte. Och tiden är nu inne att på allvar stå upp för frihet i mellanöstern, frihet för både kristna och muslimer att leva tillsammans i fred i demokratiska, pluralistiska samhällen.

Källa: DN

Se även tidigare inlägg:

Filmtips: Gudar och människor 20110324

3 kommentarer:

Pontus sa...

"Men oavsett den historiska frågan, så är idag tveklöst den breda massan muslimer i mellanöstern toleranta och vill se demokratisk fria samhällen."

Seriöst, hur kan du tveklöst veta detta?

Kan ett samhälle vara demokratiskt fritt och samtidigt diskriminera människor efter religion? Vill den breda massan muslimer i mellanöstern legalisera religionsbyte för muslimer, erbjuda information om andra religioner på samma villkor som islam och ge icke-muslimer samma karriärmöjligheter inom offentlig förvaltning och rättssystemet?

Gunnar Johansson sa...

Ledarartikeln i den ateistiska tidningen DN om förtrycket mot kristna var i vissa avseenden en positiv överraskning. Icke desto mindre var den här artikeln överlag lika politiskt korrekt som vanligt i dess retorik om hur förment snälla de muslimska länderna rent generellt är mot kristna och andra minoriteter.

DN har trots allt en poäng: Konflikten står inte mellan kristna och muslimer. Konflikten står mellan islam och icke-muslimer. Och islams urkund Koranen och andra islam-relaterade skrifter predikar hat, kvinnoförtryck, våld och död mot kristna, judar och andra icke-muslimer.

Dessbättre är den övervägande majoriteten av muslimerna ”snälla och goda” och vill inte ha någon konflikt. Men det är inte tack vare utan trots Koranen. De moderata muslimerna tar inte dess budskap på allvar. Dessvärre finns ingen moderat islam. Den är hela tiden något av en tidsinställd bomb hos de extrema och ”renläriga” muslimerna, islamisterna.

Enligt DN:s ledarskribent är det ”inskränkt” att hävda att muslimska stater är mindre kapabla att skydda sina minoriteter. Verkligheten är ju närmast den rakt motsatta. De muslimskt styrda länderna kan möjligen under vissa premisser skydda kristna och andra icke-muslimer. En möjlighet är att de accepterar att bli en underkastad och diskriminerad del av befolkningen, så kallade dhimmis (läs mer här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Dhimmi).

Islams budskap går på tvärs mot yttrande-, åsikts-, press- och religionsfriheten. Islam kräver totalt herravälde över både individer och samhälle. Av samma skäl är islam heller inte förenlig med demokrati. Det är i högsta grad inskränkt och naivt av en ledarskribent på Sveriges största morgontidning att blunda för den verkligheten.

Ronie Berggren sa...

Som jag själv konstaterade så anser också jag att kristendomen historiskt varit en bevisligen mycket bättre kraft för fred och tolerans än islam såväl varit som är.

Islam är likväl inte statiskt - och helt oavsett vad man tycker om nya tolkningar av islam så finns det muslimer som på muslimska grunder förespråkar toleranta samhällen, demokrati och frihet och rättigheter för minoriteter - och då fullständiga sådana, inte historiska dhimmi-rättigheter. Sådana krafter bör stödjas - helt oavsett vad islam stått för i historien eller vad som står i Koranen, eller vad som är "sann islam".