onsdag 30 mars 2011

Radioaktiviteten i Japan fortsatt skyhög

Krisen i Japan forsätter - och någon snar lösning syns inte i sikte. Strålningsvärdena är fortsatt mycket höga (faran för människor ska dock inte överskattas, men naturligtvis heller inte underskattas), och hur kärnkraftverket i Fukushima bäst ska säkras är fortfarande oklart. MSNBC rapporterar här:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Spår av plutonium utanför Fukushima 20110329

Inga kommentarer: