tisdag 29 mars 2011

Sarah Palin om Obamas Libyen-tal

Sarah Palin kommenterar här Obamas Libyen-tal och är mycket kritisk. Dels anser hon att USA inte kan agera utan strategiska intressen inblandade. Och om det bara var en humanitär insats, varför skulle Libyen vara viktigare än Sudan? Jag själv anser att Obama i egenskap av president har vissa möjligheter att utifrån vad han själv faktiskt vill, göra vissa saker. Och av den anledningen kunde Obama välja Libyen framför Sudan.

Den kritik hon framför som jag håller med om är dock att Obama agerar som om världssamfundet är den viktigaste faktorn i världen. Arabförbundet och Europa ger USA tummen upp, och då är USA:s president villig att agera.

Obama hade heller ingen tydlig slutpunkt för Ghaddafi. Palin förklarade att Ghaddafi måste gå - han kommer nämligen nu att vilja hämnas på USA och måste stoppas. Där håller jag också med Palin.Palin har ingen utrikespolitisk erfarenhet utan gör sina uttalanden utifrån konservativa principer. John McCain har erfarenhet (mer än de flesta) och har dragit ungefär samma slutsatser (fast med mer resonemang och mer erfarenhet bakom orden). Såväl Palin som McCain säger bättre saker om den här situationen än Obama har gjort. Vilket visar på de enorma bristerna i Obamas ideologi och filosofi - i synnerhet när det kommer till riktigt allvarliga situationer i utrikespolitiken. Och det påminner också om hur mycket bättre en McCain-Palin-seger hade varit 2008 - i synnerhet i fråga om den amerikanska utrikespolitiken.

Se även tidigare inlägg:

Bill O Reilly om Obamas Libyen-tal 20110329

Inga kommentarer: