torsdag 24 mars 2011

Obama känslig för opinionen kring Libyen

Obama avrundade sin resa till Latinamerika snabbare än han hade tänkt efter kritik mot hans distanserade hållning till konflikten i Libyen. Chuck Todd rapporterar här på MSNBC att Vita Huset dock är känsligt mot kritik i frågan - kritik som kommit från alla kanter:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyEtt Vita Hus som är så känsliga för opinionen att de lyssnar på vad amerikanska tv-komiker säger om dem bådar helt enkelt inte gott... Skillnaden gentemot Vita Husets tidigare president är slående.

Obama är en värdelös krigspresident av några olika anledningar: dels att han är alldeles för lik europeiska politiker. Obama har aldrig själv deltagit i några krig (och det måste konstateras att USA har en lång tradition av presidentiella krigshjältar) - han tillhör dessutom en generation som för sin del heller inte levt med något krig som påverkat hela hans livssituation (till skillnad från den Vietnam-generation som såväl Bush som Clinton tillhör - där, även om man själv inte krigade alltid hade någon bekant som krigat eller dött i Vietnam). Således är krig för Obamas del främst en teoretisk grej - teori genom att han studerat historia och läst någon akademisk kurs i freds- konfliktlösning. Ungefär på samma sätt som de flesta svenska tyckare gjort. När saker och ting är så teoretiska och han själv saknar erfarenhet, så blir beslut väldigt svåra att ta. Besluten känns alltid stora - och desto större de känns, desto svårare känns de att ta. Det glappet kan överbryggas av erfarenhet.

En jämförelse skulle kunna göras med John McCain. McCain har till skillnad från Obama varit en aktiv soldat, han har både krigat och suttit i fångläger. De sakerna gör att han vet vilka konsekvenser olika beslut kan komma att få - det kan i säg vara en börda att bära, men beslut fattas då utifrån en tydlig visshet om saker och ting, inte, som utifrån Obamas fall, ovisshet om saker och ting. Och det är den ovissheten att han faktiskt inte vet hur krig fungerar, hur svåra beslut (där ett pris alltid måste betalas) fattas - och det är de bristande erfarenheterna som gör honom så velig, och som gör att han antingen kommer att kasta sig in i något för att sedan ge upp, eller i envishet hålla fast vid ett beslut, mest för att han förstår att det är det rätta/bästa men utan den erfarenhet som behövs för att driva saker och ting i hamn.

Se även tidigare inlägg:

John Bolton om den splittrade alliansen mot Ghaddafi 20110324

Inga kommentarer: