onsdag 19 september 2012

Kort reflektion: Vad Romney bör göra i debatterna

Den 3 oktober kör den första presidentvalsdebatten mellan Barack Obama och Mitt Romney igång. Obama-kampanjen har försökt tona ner förväntningarna inför debatten, och påmint om att Obama inte debatterat på 4 år, medan Romney debatterat 20 gånger denna valcykel. Det är måhända sant, men den pressen för närvarande ligger hårdast på är förstås Mitt Romney, som med all sannolikhet kommer att förlora valet i november om han inte lyckas med en vändning i debatterna.

Vad bör Romney göra i debatterna?

Romney har fått kritik för att inte vara tillräckligt konkret ifråga om vad han vill uppnå som president, och har nu börjat lägga ut en del konkreta reformförslag. I debatterna bör han dock börja med att förklara att valet handlar om ett ideologisk val snarare än ett personval (det sistnämnda talar i princip allt för att han förlorar mot Obama). Att Obama inte är en dålig person eller ansvarslös president - men att de ideologiska principer han bekänner sig till inte fungerar. Att det handlar om ett val mellan en historisk förståelse av den amerikanska konstitutionen eller en konstruerad liberal sådan. Ett val mellan tron på en fri marknad eller en europeisk inspirerad och liberal keynesianism. Och i utrikespolitiken att det handlar om ett val mellan liberal internationalism där man betraktar ett diffust FN-lett världssamfund som den främsta auktoriteten, eller amerikansk exceptionalism som denna.

Naturligtvis måste Romney också förklara och erkänna att konservatismens positioner inte är perfekta, och han måste även gå in på sakfrågor om den konkreta politiska sakfråge-innebörden av hans ideologi. Men han bör inte tona ner den ideologiska faktorn utan i debatterna framställa saken som just ett ideologiskt val - en väg han valde att slå in på inte minst när han valde Paul Ryan som sin VP - och en väg han inte längre på ett trovärdigt sätt nu skulle kunna backa ifrån i debatterna (bara lära sig förklara lite bättre).

Den amerikanska befolkningen är till stor del konservativ, och konservatismens principer har i stor utsträckning stort folkligt stöd. Rent sakpolitiskt är inte allt Obama gör dåligt (och det anser heller inte den amerikanska befolkningen) - och det bör Romney också erkänna (till skillnad från vad han gjorde ifråga om Obama-administrationens respons på attacken i Libyen), men Obamas ideologiska principer är dåliga, och felaktiga och kommer inte att leda USA vare sig ur den ekonomiska krisen, eller ur sin alltmer tynande ställning i världspolitiken.

Det budskapet bör Romney göra vad han kan för att i debatterna förmedla. Gör han det så visar han en ideologisk konsekvens både mot den väljarbas han i primärvalet lyckades övertyga, och mot den amerikanska allmänhet inför vilka han har för avsikt att presentera och representera det republikanska partiets alternativ. Och gör han det har han förmodligen goda chanser att faktiskt kunna "vinna" debatterna, och få en ny chans att vinna presidentskapet.

Se även tidigare inlägg:

Kort reflektion: Utrikespolitik nu en faktor i valet 2012 2012

Inga kommentarer: