onsdag 19 september 2012

Romney slår tillbaka med klipp från Obama 1998

Romney-kampanjen slog idag tillbaka mot Obama-teamets attacker med att hänvisa till ett framgrävt klipp när Barack Obama 1998, när denne på Loyola university säger att han tror på ekonomisk fördelning:

"I Actually Believe In Redistribution"Vad Romney möjligtvis kan hoppas på att uppnå med att lyfta fram detta klipp med Obama är att få mediasnacket att handla om något annat än hans eget "47%-klipp". Däremot lär Obama knappast ta någon större skada av detta klipp - som i mångt och mycket liknar orden Obama uttalade 2008 efter en fråga om Joe the plumber, där Obama sa att han trodde på att fördela välfärd. Något som inte räckte för att bräcka Obama 2008 och som knappast kommer att räcka denna gång heller.

Vad Romney måste göra är att lyfta den ideologiska faktorn. När Obama talar om välfärdsfördelning menar han att hjälpa de svaga i samhället med överresurser som finns hos de rikare - han menar inte en socialisering av det amerikanska samhället, ett hämmande av amerikanska frihetsideal eller entreprenörsanda. Och Obamas seger 2008 indikerar i mångt och mycket att de flesta amerikaner köper Obamas egen- inte republikanernas syn på Obamas syn på denna sak.

Vad Romney måste lyfta fram är att valet inte handlar semantik (vare sig hans egen eller Obamas) - som kan tolkas åt det ena såväl som det andra hållet, utan om ideologi. Allt annat är att slå från såväl underläge som en svag utgångspunkt. Däremot kanske detta Obama-klipp kan ge Romney-teamet en välbehövlig time-out.

Källa: ABC News

Se även tidigare inlägg:

Ny Obama-ad: "47 percent" 20120919

Inga kommentarer: