söndag 16 september 2012

Obama 11% ledning i Pennsylvania

Politico skriver här om hur en ny opinonsundersökning gjord av Philadelphia Inquirer visar att republikanernas hopp om Pennsylvania som en battle-ground-state börjar tyna bort. Obama leder enligt undersökningen nämligen med hela 11% - 50 mot 39% för Mitt Romney. I en undersökning från augusti ledde Obama med 51 mot 42%.

Gällande Pennsylvanias nya ID-lagar, så visar undersökningen också att dessa stöds av 65% av väljarna, samt att 80% av väljarna också känner till dessa nya lagar. Och bara 5% sa i undersökningen att dessa lagar skulle göra det svårare för dem att rösta i år, mot 94% som sa att det inte skulle försvåra saken.

Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Domstolar runtom USA tar ställning till väljar-ID 20120916

Inga kommentarer: