tisdag 25 september 2012

Obamas tal inför FN

President Obama talade idag inför FN:s generalförsamling. Här är talet, nedan följer en sammanfattning och en kommentar:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySammanfattning:


President Obama inledde talet med att berätta om USA:s mördade Libyen-ambassadör Chris Stevens och hur denne begav sig till Libyen i början av dess revolution för att hjälpa folket och bidra med att bygga upp en ny demokrati. Stevens var en brobyggare mellan kulturer, han trodde att individer skulle vara fria och leva i värdighet med rättvisa och möjligheter, och Stevens representerade det bästa med USA.

Attacken mot USA:s konsultat i Libyen och Chris Stevens död, var dock inte bara en attack mot USA, förklarade Obama, utan en attack mot de självaste ideal som FN grundats på: nämligen tron att folk kan lösa konflikter fredligt, och att diplomati kan ersätta krig. Om man har en seriös tro på dessa ideal måste man dock på ett ärligt sätt tala om orsakerna till den senaste krisen.

Obama förklarar sedan hur USA fascinerats av den arabiska vår som började med att en ung man för ett drygt år sedan satte eld på sig själv i Tunisien. USA anser inte att frihet och självbestämmande är unika för en viss kultur; de är universella. Och den demokratiska andan har svept inte bara över arabvärlden utan också över Asien och Afrika.

Sann demokrati handlar om att respektera andra; att man inte kastar människor i fängelse pg a deras tro eller övertygelser och där lagen garanterar individers rätt till frihet.

Vid alla politiska övergångar till demokrati, så kommer det dock alltid att finnas krafter som motsätter sig detta; såväl diktatorer som militanta extremister. Överallt finns det dem som inte tycker om när -andra- blir fria. Detta måste man dock lära sig att respektera.

Mohammed-filmen som nu är aktuell har väckt miljoner muslimers vrede. USA:s regering hade inget med videon att göra och dess budskap tar man avstånd ifrån. Men man ämnar inte förbjuda sådant pg a att yttrandefrihet är något som finns skrivet i den amerikanska konstitutionen. I USA är de flesta kristna, förklarar Obama, men man förbjuder fördenskull inte hån mot kristendomen.

Han själv blir ofta kallad många dåliga saker, men han kommer trots det alltid att stå upp för sina kritikers rätt att få kritisera. Och det är en rättighet USA kämpat för runtom i hela världen.

Alla FN-länder delar inte USA:s syn på yttrandefrihet, men att tro att man i en tid av Internet och mobiltelefoner faktisk ens -kan- stoppa information är att bedra sig själv. Vad man dock gemensamt måste konstatera är att våld aldrig kan rättfärdigas; inga ord kan rättfärdiga dödande av civila och ingen film rättfärdiga en attack mot en ambassad. Och världens ledare måste ta ton mot dem som brukar och dem som driver en retorik som kretsar kring våld.

Extremisternas enda sätt att vara relevanta är genom att bruka våld: framtiden kan dock inte tillåtas tillhöra dem, och tillsammans måste man verka för en värld där man stärks av sina olikheter - inte definieras av dem, och det kommer USA alltid att stå upp för.

Obama gav också sin specifika syn på olika konflikthärdar runtom i världen och förklarade bland annat faran med ett iranskt kärnvapen och konstaterade att det var något USA inte kunde tillåta.

Kommentar:


Obama höll ett retoriskt bra tal - och ett tal där han, likt Hillary Clinton i hennes initiala respons på attacken mot den amerikanska ambassaden, tog avstånd från Mohammed-filmen samtidigt som han tydligt markerade att ingenting kunde rättfärdiga våld och att yttrandefrihet var skriven i den amerikanska grundlagen.

Han förklarade också USA:s tro på alla människors universella rätt till frihet och demokrati (och där talade han i princip identiskt med George W. Bush och dennes syn på frihet) - och konstaterade att USA stod upp för detta överallt.

Talet var således ett bra tal. Obamas stora problem är- och har dock alltid varit att han sällan backar upp sin korrekta retorik med handling. I talet förklarade han att framtiden inte tillhörde dem som vill förtrycka kvinnor, och hur USA försvagat Al Qaida; men han talade också om hur USA kommer att lämna Afghanistan 2014 - något som alla utom Obamas talskrivare vet kommer att leda till nytt kvinnoförtryck. Afghanistans kvinnors stora problem är nämligen inte Al Qaida, utan talibanerna (som inte går att stoppa med hjälp av drönare) - vars inflytande allt talar för kommer att öka efter 2014.

Obama talade om att Iran inte kunde tillåtas få kärnvapen - något alla i väst redan tycker - men sa inget konkret om hur USA skulle agera för att detta inte skulle ske.

Obama höll ett bra tal, där han sa många bra saker - men inget särskilt nytt som han eller andra amerikanska ledare inte sagt förr. Och inte heller detta Obama-tal kommer att hamna på listan (där andra av hans tal onekligen finns) på historiskt storslagna sådana.

Och även om talet hade likheter med många av president Bushs tal, så saknade Obama den glöd Bush hade, och det brinnande engagemang Bush hade för dessa saker. Och dissidenterna i Syrien, som förra året proklamerade att de saknade Bush, har efter Obamas tal inte fått anledning att omvärdera sin syn.

Obama är nämligen bättre på att prata om dessa saker än att faktiskt agera. Hans ideologiskt brinnande engagemang är på hemmaplan, inte utomlands - ens i Wilsonisk eller Clintonisk anda. Och att så är fallet, skapar ett stort gap mellan Obamas retorik och den faktiska verkligheten.

Se även tidigare inlägg:

Huckabee: Hot mot Israel är hot mot USA 20120925

Inga kommentarer: