måndag 24 september 2012

Stora anti-amerikanska protester i Pakistan

Stora anti-amerikanska protester över Mohammed-filmen äger rum i Pakistan, något Fox News här rapporterar om:Därtill har också en pakistansk minister utlovat 100 000 till den som dödar skaparen av Mohammed-filmen (vilket är hans eget, inte den pakistanska regeringens initiativ):Det är dock inte bara hat mot mot väst och USA som visat sig de senaste dagarna. I Libyen har människor protesterat mot terrorismen och attacken mot USA:s ambassad i Benghazi, något CNN här rapporterar om:Här talar också en muslimsk mufti i Egypten om försoning och avståndstagande från våld:Vad de senaste dagarnas händelser visar mer än något annat är den strid som pågår i muslimvärlden, mellan radikala militanta islamister och människor som är muslimer och som bara vill ha fred och demokratiska samhällsstyren. Den arabiska våren har således inte övergått till någon vinter - utan bara till en öppnare konflikt mellan dessa olika krafter.

Västs uppgift i denna situation bör givetvis inte vara att förneka eller blunda för den synnerligen islamiska militanta hållning som finns och alltid funnits inom den islamiska kulturen och historien, och som inte minst nu visar sig bland mörka krafter som inte förstår, eller än mindre tror på västvärldens definitioner av yttrandefrihet, religionsfrihet och pluralism eftersom den tro de bekänner sig till inte gör en västerländsk separation mellan kyrka och stat.

Däremot finns det likväl många muslimer som eftersträvar pluralism och västerländskt inspirerade -muslimska- demokrater (i motsats till tidigare årtiondens västerländskt inspirerade sekulära diktaturer eller demokratier) - och dessa måste väst fortsätta att stödja - i Egypten, Syrien, Iran - men även länder som Afghanistan där kampen mellan dessa olika krafter är väldigt konkret, och västs betydelse likaså.

Se även tidigare inlägg:

Hillary Clinton fördömer våld och Mohammed-smädelser 20120914

Inga kommentarer: