onsdag 13 februari 2013

Fader Robert Barron om påvevalet

Fader Robert Barron - känd för sin bok- och föreläsningsserie om katolicism - intervjuas här av Matt Lauer på the Today Show, där Barron kommenterar olika aktuella namn inför det kommande påvevalet. Han ger själv inget endorsement men säger däremot att om det är evangelisation som kyrkan ska ha i fokus så står kardinal Timothy Dolan högt, även om han själv tror att det kan bli svårt för en amerikan att bli påve eftersom USA är en supermakt, och kyrkan förmodligen inte vill tilldela USA också påvedömet (ett gammal argument som i mitt tycke inte längre håller):

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyÄven här i Sverige har givetvis påvens avgång och det uppkommande påvevalet uppmärksammats. I Sveriges finns dock ingen kunskap om katolicism bland svenska journalister och en fördomsfull anti-katolicism har på många håll visat sig. Här skriver Erik Helmerson en utmärkt artikel i DN om denna anti-katolicism.

Som tidigare nämnts är jag en stor fan av Timothy Dolan, och eftersom katolska kyrkans främsta utmaningar numera ligger just i mötet med en alltmer genomsekulariserad eller i allt större utsträckning mindre katolsk västvärld - inte i mötet med öst eller med Afrika eller Latinamerika, där tron finns kvar på ett helt annat sätt - så behövs någon som kan föra en intellektuell konversation som vi i väst faktiskt förstår - få skulle kunna göra det lika bra som kardinal Dolan.

Se även tidigare inlägg:

USA:s historiska inflytande över kommande påveval 20130211

Inga kommentarer: