tisdag 19 februari 2013

USA kan lära från Israels skolvakter

I samband med kritiken mot TSA:s helkroppsscanningar av flygresenärer häromåret, påpekade många att USA borde lära av Israel, och istället för att kroppsvisitera 93-åriga farmödrar och 4-åriga ungar, så borde man helt enkelt göra som i Israel: rikta in sig på de grupper som potentiella terrorister nästan alltid tillhör: män i 18-35-årsåldern. De som reser ensamma med en en-vägs-biljett etc.

Nu har man i samband med debatten om skolsäkerhet också där börjat snegla mot Israel där man faktiskt har beväpnade vakter i skolorna, något NRA i sitt resonemang också tagit upp, och något som Fox News här rapporterar om:Kontentan är alltså följande: Den som först presenterade förslaget om beväpnade vakter i amerikanska skolor var NRA - och de gjorde detta på ett synnerligen ambitiöst sätt med löfte om att dels ge vakterna världens bästa vapenutbildning (eftersom NRA är världens främsta vapenutbildningsorganisation), och dels göra detta på egen bekostnad och på vis bespara skattebetalarna alla utbildningskostnader. Därtill också värva dessa frivilligarbetande vakter bland pensionerade poliser, militärer, vakter etc med erfarenheter om vapen och krishantering sedan förr (veteraner, helt enkelt, som USA har miljoner av) på egen hand. Samt arbeta med alla skolor i USA, om dessa skolor så önskade, med att hjälpa dem att utarbeta sina egna skyddsprogram och skyddsrutiner för eventuella incidenter med skolskjutningar.

NRA mötte massivt motstånd, av Obama-administrationen, därtill följt av allmän media och givetvis också av internationell och svensk media (journalister som förmodligen aldrig ens skjutit med en älgstudsare). NRA:s stod fast vid sina förslag, och ansåg också att de gav konkreta förslag på hur man skulle förbättra skolsäkerheten, medan Obama-administrationen främst gjorde politik av händelsen och använde tragedin i Connecticut som förevändning att implementera liberalernas drömmar om hårdare vapenlagar.

Men även om NRA hittills inte fått några samarbetspartners i de stora sammanhangen, så tog skolor och skoldistrikt saken i egna händer och började själva anställa och utbilda beväpnade vakter - något en mängd skolor numera (helt utan Obamas inblandning) numera har. Och nu börjar man alltså återigen snegla lite mer på Israel - som NRA också gav som exempel.

Vakter i skolor är förstås inte den enda lösningen (och inte heller den enda komponenten i NRA:s förslag). Men i jämförelse med Obama-administrationens fokus på hårdare vapenlagar i form av ett återinförande av semiautomatvapen-förbudet, lagar som kräver mindre magasin, och en hårdare granskning av Hollywood- och dataspelsindustrin - istället för ett primärfokus på saker som mobbing och mentalvård, så framstår NRA som genier. Och allteftersom den här debatten fortsatt tycks detta stå allt klarare.

Se även tidigare inlägg:

Adam Lanza ville slå Breiviks rekord 20130219

Inga kommentarer: