lördag 9 februari 2013

Obama - videovecka 211

Budgetdebatten fortsätter, och sköts senast upp två månader, men om någon uppgörelse inte uppnåtts den 1 mars, så kommer de automatiska nedskärningarna(sequester) att träda i kraft, med nedskärningar på såväl viktiga sociala program som militären. Obama manar därför här till handling, men konstaterar också att han gläder sig över det gick att samarbeta för två månader sedan:Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 210 20130202

Inga kommentarer: