onsdag 29 maj 2013

Charles Krauthammer om skandalerna

Den senaste veckan har mitt i intresse i många avseenden fokuserat på kravallerna i Stockholm och på andra håll i landet, varför jag inte hunnit rapportera om allt som händer ifråga om de tre skandaler Vita Huset är indraget och i olika utsträckning inblandat i. Charles Krauthammer kommenterar här Benghazi, IRS, och informationsinsamlandet kring AP- och Fox News:Se även tidigare inlägg:

John Kerry avkrävs mer information om Benghazi 20130529

Inga kommentarer: