fredag 10 maj 2013

Harper Reed - tekniknörden bakom Obamas 2012-kampanj

Obama-teamet använde 2008 på ett banbrytande sätt Internet för att driva sin kampanj. 2012 tog man ett steg till med micro-cyberreklam och mycket annat, och tekniken bidrog även 2012 till Obamas seger. Bakom Obamas tekniska kampanj fanns tekniknörden Harper Reed, som här intervjuas på BBC:Här är också en artikel i The Atlantic från i november, där Harper Reed och de andra tekniknördarna bakom Obama-teamet beskrivs.

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Obamas microcyber-reklam 20120504

Inga kommentarer: