tisdag 14 maj 2013

EU symboliserar varken fred eller frihet

En Newsmill-artikel där jag förklarar varför EU vare sig representerar fred eller frihet, och varför att säga Ja till EU men Nej till en Superstat, är en ganska naiv syn på saken.

I förra veckan inföll Europadagen till minne av Robert Schumans kol-stål-deklaration från 1950 som lade grunden för dagens Europeiska Union - en union som gärna lyfter fram sig själv som garanten för fred i Europa. Men är så verkligen fallet?


Läs hela artikeln på Newsmill.

Inga kommentarer: