söndag 5 januari 2014

Ateist-kyrkan hotas av splittring

Ateism har för första gången blivit relativt inne i USA - ett land som varit och fortfarande på ett övergripande plan är avsevärt mer religiöst än Sverige.

Det senaste året har ateistiska megakyrkor också växt fram i Storbritannien, USA och Australien - en slags ateistisk respons på evangelikala sådana, något Yahoo News här skriver om och beskriver en församlingstjänst i Los Angeles som samlat flera hundra medlemmar som hoppar, klappar händer och sjunger sånger som "Lean on Me" och ''Here Comes the Sun" istället för gospelsånger.

Kyrkan är grundad av britterna Sanderson Jones och Pippa Evans som också reser runt och predikar sitt ateistiska budskap - och ja; samlar in pengar.

Idén att starta en ateistisk kyrka fick Jones för sex år sedan efter att ha bevistat ett julgudstjänst:

"There was so much about it that I loved, but it's a shame because at the heart of it, it's something I don't believe in," Jones said. "If you think about church, there's very little that's bad. It's singing awesome songs, hearing interesting talks, thinking about improving yourself and helping other people — and doing that in a community with wonderful relationships. What part of that is not to like?"


Idén tycks också locka alltmer även i USA, där en undersökning från Pew Forum on Religion & Public Life visar att 20% av amerikanerna inte har någon religiös tillhörighet - en ökning med 15% på 5 år.

Med kyrkogemenskapen vill de visa att ateister också är patriotiska, arbetar i gemenskaper och hjälper behövande med-människor - vilket behövs i ett land där ateist ofta betraktas som opatriotism.

Helt problemfritt fungerar dock inte den ateistiska väckelserörelsen. CNN skriver här om en schism i den ateistiska kyrkoverksamheten. I New York där en franchise till den ursprungliga brittiska verksamheten också tog fart har en rörelse nu brutit sig ur eftersom de anser att de brittiska ateisterna är för mjuka i sin ateistiska framtoning.

Sanderson Jones önskar se en familjevänlig- allmäntilltalande ateism - medan gruppen i New York som brutit sig ur och under sin ledare Lee Moore tagit namnet Godless Revival, vill se en provokativ sådan. Jones manade ateisterna i New York att gärna tona ner bruket av ordet ateist och inte ha bardisker med kvinnor i bikini. När dessa inte ville ändra sig var de inte längre välkomna i Jones ateist-rörelse och de formade därför sin egen. Moore beskriver nu Sanderson Jones "Sunday Assembley" (som dennes kyrka heter) som en "humanistisk kult" - medan han själv vill se ateism. Han beklagar sig dock över splittringen.

Det återstår att se vart det hela kommer att utvecklas. Som religionsstuderande är fenomenet intressant, men knappast fascinerande. Och vad ateisterna här visar är egentligen bara att de gör kyrkliga saker- fast tvärtom. En inne-grej på samma sätt som Anton LaVeys Satanistkyrka var på 60-70-talet (eller på 80-90-talet här i Sverige).

Det märks också att ateism är något "radikalt" i USA på ett helt annat sätt än här i Europa eller i Sverige. Här tillhör ateism vardagen och det är snarare religiös konservatism som är individuellt och alternativt (åtminstone i somliga fall) - i fråga om den ateistiska kyrkoverksamheten så tycks den dock vilja anamma de saker som oftast är de mest problematiska bitarna med religion; gruppmentalitet och flockbeteenden. Anton LaVey förespråkade åtminstone -individualism-. Likväl är ateiströrelsen intressant att som samtidsfenomen studera.

Källor: Yahoo News, CNN

Se även tidigare inlägg:

New York-bor skeptiska till ateistisk jul-reklam 20131219

Inga kommentarer: