söndag 7 december 2014

6 GITMO-fångar flyttas till Uruguay

USA har låtit förflytta 6 fångar som suttit på Guantanamo till en uruguaysk militärbas som ett led att släppa dessa och så småningom lyckas förflytta alla fångar från Guantanamo för att sedan kunna stänga ner det amerikanska militärfängelset. Här rapporterar CNN:Källor: Washington Post, TIME, CNN

Se även tidigare inlägg:

Fler GITMO-fångar ämnas förflyttas eller släppas 20141129

Inga kommentarer: