måndag 22 december 2014

Rekordlågt stöd för Obama bland aktiva soldater - men policyförändringar välkomnas sakta

Den amerikanska militärens förtroende för sin överbefälhavare är rekordlågt, enligt en undersökning gjord av Military Times. 2009 var stödet för Obama 35% bland aktivt tjänstgörande militärpersonal, nu har det lilla stödet sjunkit till blott 15%.

Trots misstron mot Obama som överbefälhavare, så växer stödet för somliga av hans policy-beslut, som att avskaffa Don't Ask, Don't Tell - lagen som förbjöd homosexuella soldater från att vara öppna med sin sexualitet.

2009 ansåg bara 35% att homosexuella skulle få tjänstgöra i militären, nu anser 60% att de bör få det.

"the biggest change in the military's culture that happened on [Obama's] watch," säger Richard Kohn, professor emeritus i Historia och Fred, Krig och Försvar, vid University of North Carolina.


Även synen på tjänstgörande kvinnor har förändrats. Inte synen på att kvinnor ska kunna delta i exakt alla krigsmoment som män, men däremot stödet för kvinnor i betydligt fler krigsmoment än för närvarande.

En tredje förändring som skett inom militären under president Obamas överseende, är tydligare tag mot sexuella trakasserier.

Det och myket annat går att läsa i denna långa, men mycket läsvärda artikel i Military Times, vid namn "AMERICA'S MILITARY: A conservative institution's uneasy cultural evolution"

Se även tidigare inlägg:

USA - världens tydligt överlägsna militärmakt 20141213

Inga kommentarer: