tisdag 23 december 2014

George W. Bush lovordas av Obama-medarbetare

Det är inte ofta folk från Obama-administrationen hyllar George W. Bush. Det är emellertid precis vad Cass R. Sunstein gör i denna artikel, som under Obamas första mandatperiod mellan 2009-2012 var Obamas Administrator of the White House Office of Information and Regulatory Affairs.

Sunstein konstaterar att 2014 har varit ett år av stora utrikespolitiska utmaningar där president Obama kommit att kritiseras från en rad olika håll, inte minst från fd medarbetare som CIA-chef Leon Panetta och fd Försvarsminister Robert Gates, som båda två i sina respektive memoarer går till hårt angrepp mot den sittande presidenten vars politik de menar var alldeles för styrd av personliga politiska ambitioner.

Han citerar Leon Panettas bok "Worthy Fights", där denne skriver att Obama-administrationen var -

“so eager to rid itself of Iraq that it was willing to withdraw rather than lock in arrangements that would preserve our influence and interests.”


Och i sin bok "Duty" skriver Robert Gates att Obama ifråga om Afghanistan -

“doesn’t believe in his own strategy, and doesn’t consider the war to be his. For him, it’s all about getting out.”


Att angripa den persident man själv jobbat för, och det när dennes presidentperiod fortfarande pågår, menar Sunstein är illojalt. En person som däremot haft både anledningar och befogenhet att ge kritik, är däremot Obamas företrädare George W. Bush. Denne har dock hållit en medveten hedervärd tystnad. De få gånger han talat om utrikespolitik, som när han kommenterade den nysläppta senatrapporten om CIA-förhören, sa han så här:

“We're fortunate to have men and women who work hard at the CIA serving on our behalf. These are patriots and whatever the report says, if it diminishes their contributions to our country, it is way off base."


Sunstein uppmärksammar att Bush i det stycket gör två saker: lovordar de nu ofta påhoppade CIA-agenterna samtidigt som han medvetet låter bli att kritisera Obama. Sunstein skriver också:

No one doubts that, on some important questions, Bush is in profound disagreement with his successor. Nonetheless, he has maintained silence. In March, he explained, “I don't think it's good for the country to have a former president undermine a current president; I think it's bad for the presidency for that matter.”


Sunstein avslutar sedan med att säga att Bush föregår med ett enormt gott exempel:

Grace is an underrated virtue; gracelessness is an insufficiently acknowledged vice. For his understated remarks about the CIA and his continued silence about his successor, a salute to George W. Bush -- along with hope that, when he leaves office, Obama will follow the example.


Källa: Bloomberg View

Se även tidigare inlägg:

George W. Bush gör insats som jultomte 20141222

---------

George W. Bush–One Swede’s Perspective 20130430

Inga kommentarer: