lördag 13 december 2014

Charles Krauthammer om Senatens CIA-rapport

Charles Krauthammer kommenterar här Senatens offentliggjorda "tortyrrapport":Se även tidigare inlägg:

Inspirerade TV-serien "24" till tortyr? 20141213

CIA-chef John Brennan om Senatens rapport 20141212

Inga kommentarer: