tisdag 16 december 2014

Amerikaner anser att CIA-metoderna var rättfärdiga efter 9/11-attacken

En opinionsundersökning gjord av Washington Post och ABC News, visar att en tydligt majoritet amerikaner anser att CIA:s förhörstekniker - som kritikerna menar var tortyr - var befogade efter 9/11-attacken.

59 mot 31% gav förhörsmetoderna sitt stöd och en majoritet av de 59& som stödde metoderna, ansåg också att de hade producerat värdefull information.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Robert O'Neill om Senatens CIA-rapport 20141216

Inga kommentarer: