fredag 3 juli 2015

Joe Biden lutar mot presidentkandidatur

Vice-president Joe Biden verkar luta mot en presidentkandidatur - en kandidatur han väntas pålysa nästa månad. Han kommer i så fall att bli en formidabel rival till Hillary Clinton.

Washington Times skriver här om saken, och om hur Biden sedan sonen Beaus bortgång i maj, verkar mer besluten att kandidera. Både Beau Biden och brodern Hunter stödde ett nytt och tredje försök för pappa Biden att bli president.

Artikeln konstaterar också att även om Hillary Clinton inte har några problem med att dra in pengar, så har hon inte lyckats väcka någon direkt entusiasm i Obamas gamla donatörer - vilka däremot är mycket mer entusiastiska inför Joe Biden.

UPPDATERING: 2015-07-22:

Här också en artikel i National Journal om kampanjen för att verkligen få Biden att ställa upp, där Super PAC:en "Draft Biden" leder värvningsförsöket.

UPPDATERING: 2015-08-02:

Här skriver också New York Times om hur Biden själv nu börjat utforska möjligheterna, något SVD här noterar och hänvisar till.

Det är främst Bidens stabschef Steve Ricchetti som sköter kontakterna. Biden själv ska ha blivit mycket påverkad av sin döende son Beaus maning till honom att kandidera. Och många av Bidens påhejare anser att Biden har en större chans än Hillary Clinton, som trasslat in sig i alltför mycket trubbel, och att Bernie Sanders skulle kunna hota henne i Iowa och New Hampshire. En av Bidens potentiella donatörer säger till New York Times:

“It’s not that we dislike Hillary, it’s that we want to win the White House,” said Richard A. Harpootlian, a lawyer and Democratic donor in Columbia, S.C., who met with Mr. Ricchetti before Beau Biden died. “We have a better chance of doing that with somebody who is not going to have all the distractions of a Clinton campaign.”


Att besegra Hillary Clinton skulle i praktiken dock bli mycket svårt. Dels pg a hennes enorma resurser och dels pg a det kampanjnätverk Biden ännu inte byggt upp, som i så fall måste byggas i sista sekund. Därtill har Biden försökt kandidera till president två gånger tidigare: 1988 slutade det i fiasko efter att han plagigerat ett tal och överdrivit sina akademiska bedrifter; och i presidentvalet 2008 fick han mindre än 1% av rösterna. Därtill är han känd för att slänga ur sig grodor som i synnerhet under valpolitiska sammanhang kan ligga honom till last.

Med det sagt utgör hans spontanitet en skarp kontrast till den kalkylerande Hillary Clinton - och en förtroendeingivande kontrast som skulle ge honom en fördel. Om det räcker, är sedan en helt annan sak. Beslut väntas fattas i september.

Källa: Washington Times

Se även tidigare inlägg:

Beau Bidens begravning 20150606

Inga kommentarer: