fredag 3 juli 2015

Obama jämför sig med Reagan

President Obama vill se sitt eftermäle cementeras i historieböckerna och därför är det viktigt att en demokrat tar över efter honom. I det resonemanget jämförde han sig själv med Ronald Reagan, och en eventuell efterträdare med vad George Herbert Walker Bush senare skulle komma att betyda för Reagans eftermäle. Men vilka likheter finns egentligen mellan Obama och Reagan. Här disktueras saken på Fox News:Här kommenterar också Charles Krauthammer Obamas kommentar, på Fox News:Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Reagan vs Obama är ett ämne jag resonerade ganska mycket kring för några år sedan, när Obama-hypen fortfarande existerade. Nu är det inte många (mer än Obama själv) som längre gör några direkta jämförelser mellan de två presidenterna. Men här är i alla fall mina inlägg:

Obama vs Reagan - socialism vs kapitalism 20120430

Reagan-revolutionen i högsta grad levande 20120114

Reagan-revolutionen och Obamas presidentskap 20100121

Kommer Obama-revolutionen att övervinna Reagan-revolutionen? 20090801

Inga kommentarer: