onsdag 27 januari 2010

63,4 miljoner volontärarbetande amerikaner 2009

U.S. Bureau of Labor släppte i tisdags en rapport som konstaterade att mellan september 2008 och september 2009 så volontärarbetade 63,4 miljoner amerikaner med att samla in pengar, samla in mat, eller vara mentorer för barn. Det är en ökning med ca 1,6 miljoner sedan samma tidsperiod föregående år. Det är dock en minskning från de 65,4 miljoner som volontärarbetade 2005.

Hur många timmar volontärarbetet pågår varierar stort, men generellt ger äldre mer av sin tid till volontärarbete. Rapporten konstaterar dock att strax över 1 av 4 amerikaner deltar i volontärarbete.

Jag kan inget om motsvarande siffror i Sverige, men även om många svenskar volontärarbetar inom idrottssammanhang så har jag mycket svårt att tro att lika många procentuellt volontärarbetar med att hjälpa fattiga, eller utsatta. Naturligtvis är behovet av sådant mycket större i USA som saknar sociala skyddsnät - men en jämförelse vore ändå intressant. Dessa gruppers roll för det amerikanska samhället är svårt att överskatta. President Bush kallade dessa för "the armies of compassion", och deras roll är stor för hjälparbetet i Haiti.

Källa: Newsmax

Se även tidigare inlägg:

Bush och Clinton på Fox News 20100118

Joshua DuBois talar om Faith Based-politiken 20090705

Inga kommentarer: