söndag 5 juli 2009

Joshua DuBois talar om Faith Based-politiken

En av president Bushs mest centrala inrikespolitiska agendor var hans upprättande av statligt stöd till trosbaserade hjälporganisationer - ett arbete han påbörjade redan som guvernör i Texas när han 1995 räddade Teen Challenge - en kristen organisation grundad av predikanten David Wilkerson, som syftar till att hjälpa drog- och alkoholmissbrukare - från att stängas ned av statliga myndigheter. Bush ansåg att religiösa hjälporganisationer var något som staten borde uppmuntra, vilket han gjorde som guvernör och sedan expanderade till federal nivå när han blev president.

Faith-Based and Community Initiatives (OFBCI), som det kallades under Bushs tid, var ett av de områden som Barack Obama också stödde, och valde att fortsatta med efter att han blev vald till president. Under Obama har initiativet bytt namn till Faith-Based and Neighborhood Partnerships, men verksamheten är grundläggande densamma. Ledare för Obamas version av verksamheten är den 26-årige pingstpastorn Joshua DuBois som här intervjuas av Washington Post, där han talar om politiken, Obama, religion och sin personliga tro.

Det intressanta med initiativet är att det grundläggande stöds av såväl den kristna höger som överlag stödde Bush, som den kristna vänster som överlag stöder president Obama.Se även tidigare inlägg:

Obama satsar på Faith Based Initiatives 20090205

Inga kommentarer: