lördag 30 januari 2010

Obama ger upp 9/11-åtal i New York

Obama-administrationen gav igår upp planerna på att hålla de civila rättegångarna mot misstänkta terrorister som Khalid Sheik Mohammed på Manhattan i New York - vilket Justitieminister Eric Holder ursprungligen beslutade den 13 november förra året. En mängd protester har dock höjts mot beslutet, nu senast från New Yorks borgmästare Michael Bloomberg - som tidigare stödde idén - en förändring som nu också tycks ha fått Vita Huset att ändra sig.

“I think I can acknowledge the obvious,” sa en företrädare för regeringen. “We’re considering other options.”


Vilket det nya alternativet ska vara står dock inte klart. New York ansågs vara en stad som - bl a pg a sin vänliga inställning till president Obama - skulle kunna tolerera rättegångarna. New York Times skriver:

By Friday, Justice Department officials were studying other locations, focusing especially on military bases and prison complexes, and no obvious new choice had emerged.

The story of how prominent New York officials seemed to have so quickly moved from a kind of “bring it on” bravado to an “anywhere but here” involves many factors, including a new anxiety about terrorism after the attempted airliner bombing on Christmas Day.

Ultimately, it appears, New York officials could not tolerate ceding much of the city to a set of trials that could last for years.


Motståndet kom således inte bara från republikanskt, utan också demokratiskt håll.

“It is obvious that they can't have the trials in New York,” sa delstatens senator Chuck Schumer.


Och Demokraten Kirsten Gillibrand förklarade i ett meddelande:

"I share the concerns from the mayor and the businesses community, and I am open to alternative locations,"


Beslutet hotar också att dra upp frågan om i vilken utsträckning det egentligen var vettigt av Eric Holder och Obama-administrationen att besluta att hålla civila åtal istället för att åtala Al Qaida-fångarna i militärdomstolar. Något som skulle kunna bli en viktig valfråga inför höstens kongressval. I Massachusetts specialval, så gjorde Scott Brown frågan till en nyckelfråga och sa i sitt segertal:

"I believe that our Constitution and laws exist to protect this nation. They do not grant rights and privileges to enemies in wartime. ... In dealing with terrorists, our tax dollars should pay for weapons to stop them, not lawyers to defend them,"


Interna opinionsundersökningar visade också att den frågan till och med placerade honom högre upp än motståndet mot sjukvårdsreformen. Vilken roll frågan kommer att spela i höst får vi se, men att Obama-administrationen blivit tämligen bipartisanskt motsagda i frågan (till en början starkt av konservativa republikaner, och inte minst Dick Cheney - till nu också tämligen liberala Demokrater) bådar knappast gott för presidentens partis del.

Källor: New York Times, Politico

Se även tidigare inlägg:

Fler röster höjs mot GITMO-åtalen i New York 20100129

Senatorer manar Holder att åtala terrorister i militärdomstol 20100127

Dick Cheney om 9/11-åtal, Afghanistan et c
20091209

Demonstrationer mot 9/11-åtalen i New York 20091208

Fortsatt opinion mot civila terroråtal 20091130

Dick Cheney om Eric Holders 9/11-åtal, Afghanistan, etc 20091123

Holder försvarar åtalsbeslut 20091119

Liz Cheney om 9/11-åtalen 20091118

New Yorks guvernör motsätter sig terroråtal i New York 20091117

Inga kommentarer: