måndag 25 januari 2010

Majoritet anser att stimulanspaketet slösats bort

CNN har här ett inslag om en opinionsundersökning som visar att 3/4 av de amerikanska befolkningen anser att minst hälften av Obamas 786 miljarder dollars stimulanspaket har slösats bort. Undersökningen visar också att 56% nu motsätter sig stimulanspaketet. När Obama drev igenom det förra året var en majoritet för saken:Opinionen tycks stämma ganska bra överens med de många rapporter om stimulanspaketets ineffektivitet och överdrivna jobbsiffror.

Källa: CNN

Se även tidigare inlägg:

Stimulanspengarna har inte motverkat arbetslösheten 20100112

Stimulanspengar till tennisplaner och falska postnummer 20100105

Överdrivna stimulanssiffror också i Chicago 20091126

Blir ekonomin Obamas politiska Katrina?
20091125

Stimulanspaketet fungerar inte 20091120

Stimulanspaketets Recovery.govs faktafel 20091117

Fortsatta fiaskon kring stimulanspaketet
20091104

Inga kommentarer: