måndag 25 januari 2010

Kan Palin rädda McCain från den arga högern?

Sarah Palin kommer att kampanja för sin tidigare kampanjkollega och chef John McCain, som i höst står inför ett återval till Senaten i sin hemstat Arizona. Det mesta tyder för närvarande på att John McCain kommer att vinna. Men det finns en växande arg höger, som inte bara riktar in sig på Demokrater - utan minst lika mycket på liberala Republikaner. Och enligt dessa fyller John McCain precis alla kriterier för att inte längre passa som en republikansk senator. Den konservativa opinionsbildaren Michelle Malikn - som är en av de konservativa jag gillar allra minst - har skrivit följande brev gällande McCain, där hon förklarar hur McCain/eller hans stab inte bara för egen del är liberal, utan också stöder moderata republikaner runtom i landet. Hon skriver:

"...Conservatives have worked hard over the past year to rebuild after Big Government Republican John McCain’s defeat. But McCain isn’t going gently into that good night.

...in the wake of the Massachusetts special election, the nation’s most popular conservative political figure, Sarah Palin, announced she would be campaigning for her former running mate in Arizona in March. Palin told Facebook followers that she’s going to “ride the tide with commonsense candidates” and help “heroes and statesmen” like McCain. Facing mounting conservative opposition in his home state and polls showing him virtually tied with possible GOP challenger and former Rep. J.D. Hayworth, McCain welcomed the boost: “Sarah energized our nation and remains a leading voice in the Republican Party.”

Savor the irony: After a career spent bashing the right flank of the party, Sen. McCain is now clinging to its coattails to save his incumbent hide.

And pay attention to the hidden, more troubling irony: While he runs to the right to protect his seat, McCain’s political machine is working across the country to install liberal and establishment Republicans to secure his legacy."


Hon nämner sedan Charlie Crist i Florida, Jane Norton i Colorado, Carly Fiorina i Kalifornien et c. Brevet avslutas lite senare:

"With all due respect to McCain’s past noble war service, it’s time to head to the pasture. As the Supreme Court ruled on Thursday, he was wrong on the constitutionality of the free-speech-stifling McCain-Feingold campaign finance regulations. He was wrong to side with the junk-science global warming activists in pushing onerous carbon caps on America. He was on the wrong side of every Chicken Little-driven bailout. He was wrong in opposing enhanced CIA interrogation methods that have saved countless American lives and averted jihadi plots. And he was spectacularly wrong in teaming with the open-borders lobby to push a dangerous illegal alien amnesty.

Tea Party activists are rightly outraged by Sarah Palin’s decision to campaign for McCain, whose entrenched incumbency and progressive views are anathema to the movement. At least she has an excuse: She’s caught between a loyalty rock and a partisan hard place. The conservative base has no such obligations – and it is imperative that they get in the game (as they did in Massachusetts) before it’s too late. The movement to restore limited government in Washington has come too far, against all odds, to succumb to McCain Regression Syndrome now."


Det råder föga tvekan om att Republikanerna har somliga stjärnskott med sitt politiska fäste till höger, som te x Marco Rubio, som definitivt är att föredra framför mer moderata och intetsägande kandidater. Däremot råder det föga tvekan om att partiet behöver vara ett brett parti, och Marco Rubio hade knappast vunnit det val i Massachusetts som vanns av Scott Brown. Inte heller skulle partiet gynnas av att John McCain - som inte bara är en krigshjälte utan också en av USA:s mest erfarna senatorer - ersätts av någon annan, hur många te-party-värderingar denne än må ha. Förhoppningsvis kommer Sarah Palin att lyckas rädda sin forne chef från arga högergalningar som Michelle Malkin.

Till Sarah Palins heder bör också läggas att hon tycks hysa en lojalitet pg a respekt för McCains karaktär. En egenskap som det i politiska sammanhang lätt är frestande att överge, eftersom det är opinionssiffror och allmän popularitet som håller igång den politiska energin - inte personlig karaktär. Sarah Palin är inte längre på något sätt beroende av McCain - och inom loppet av ett år har hon på egen hand blivit avsevärt populärare än sin forne chef. Att hon likväl håller kvar sin lojalitet är hedervärt. Och eftersom det oftast är ett tämligen högt pris att betala (förmodligen dock inte i hennes fall, eftersom ingen kommer att kunna anklaga henne för att vara liberal) så är det nästan alltid bara de politiker med god karaktär hedras på ett sådant sätt. John McCain är bevisligen en av dessa.

Källa: michellemalkin.com

Se även tidigare inlägg:

Sarah Palin kampanjar för McCain 20100120

Vita Huset retirerar ifråga om Obamas skoltal 20090904

Inga kommentarer: