söndag 18 mars 2012

Amerikansk Talk Radio lever vidare

Melissa Harris-Perry diskuterar här tillsammans med en panel det amerikanska talk-radio-fenomenet - som utgör ett väldigt demokratiskt element i nationen - där lyssnare får direktkontakt med sina radiovärdar. Dessa har betydligt fler lyssnare än TV-showerna har tittare och lyssnarantalet i USA ökar - och medan de politiska kandidaterna spenderar pengar på TV-reklam så gör de allt för att få medverka i viktiga radioshower. Här är det mycket intressanta inslaget om det mycket amerikanska fenomenet:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy

Inga kommentarer: