måndag 26 mars 2012

Bush-institutets Freedom Collection

Den 28 mars kommer George W. Bushs policy-institut att inviga sin Freedom Collection - där man oredigerat uppmärksammar personer, saker, dokument och annat som levandegör moderna demokratikämpar och dissidenters kamp för den frihet som Bush ansåg tillhöra alla människor. Här är en 5-minuters reklamfilm för denna samling som institutet samlat in under åren i möten mellan president Bush och demokratikämpar världen över.Till skillnad från Obama, som inledde sin presidentkarriär med ett minst sagt kallt förhållningssätt till de globala demokratirörelserna - så var dessa något som brann, och engagerade sig för aktivt under hela sitt presidentskap - och som han genom sitt institut fortsatt engagera sig för även efter sitt presidentskap, något inte minst hans Freedom Collection bevittnar.

Se även tidigare inlägg:

Några Bush-uppdateringar 20120313

4 kommentarer:

Unknown sa...

Och hur utvecklades demokratin i varlden under Bush?

Alltsa, inte vad han sa i tjusiga tal. Vad hande i verkligheten?

Ronie Berggren sa...

Bush satte en snöboll i rullning som tveklöst var en faktor för den arabiska våren - som inte började från intet 2011 utan kan spåras till en hel rad andra faktorer, inte minst Bush-administrationens krav på att överhuvudtaget hålla val i Egypten 2005. Han bidrog till att inspirerar en demokrati-rörelse, en rörelse som inte alltid lyckades men likväl kom till skott till stora delar tack vare USA:s engagemang.

Bush ingöt också mod till Östeuropa att våga stå upp mot skuggan från Ryssland.

Därtill Bushs konkreta engagemang för demokratisering och mänskliga rättigheter i Burma, religionsfrihet i Kina etc. I Kina är situationen inte överdrivet förändrad - men Bush förde fram religionsfrihetsfrågan på ett nytt sätt.

Därtill givetvis också Irak och Afghanistan där man i båda fallen drev igenom nationsbyggande demokratireformer. Tyvärr har detta dock inte gått som man hade kunnat hoppas. Orsaken till detta har flera faktorer, även om jag själv lägger största delen av skulden på Obama, som jag med tiden insett att jag anser saknar de nödvändiga egenskaper som krävs av en ledare för att styra upp situationer som de i dessa länder - egenskaper Bush däremot hade. Något jag ämnar beskriva mer ingående i en kommande artikel.

Här är ett inlägg om Bushs demokratiagenda: http://usapol.blogspot.se/2011/01/p1s-konflikt-om-tunisien-och-bushs.html

Läs även denna lilla jämförelse mellan Obamas och Bushs politik (en jämförelse jag dock alltså ämnar skriva något mycket mer ingående om framöver):

http://usapol.blogspot.se/2011/01/bushs-vision-om-ett-demokratiskt.html

Unknown sa...

"Tveklost" var en faktor? Det ar till att ta till stora ord...

Andra bedomare har menat att Irakinvasionen snarare diskrediterade Vasts fokus pa demokrati i Mellanostern. Vilket land ser nu Irak som en modell? Notera vilken roll Irak spelar idag med att hjalpa Assadregimen i Syrien...

"Ingot mod", vad i hela varlden betyder det? Menar du Georgien och dess, tamligen odemokratiska, president? "Ingot mod", innebar det da: "villfardes att tro att man skulle fa militart stod for sin aventyrliga politik mot Ryssland?"

"Konkreta engagemang" for Burma, som ledde till exakt vad? De mycket positiva stegen nu i Burma handlar mer om regimens oro att bli totalt beroende av Kina.

Religionsfrihet i Kina: jag har bott i Kina sen 2003 och maste arligt saga att Bushs "nya satt" har gatt mig totalt forbi.

Sa Obama, som tilltradde 2009, bar skulden for att nationsbyggandet i Afghanistan (invaderat 2001) och Irak (invaderat 2003) misslyckades?
Osakligt pa gransen till ohederligt.

Vilka egenskaper ar det Obama saknar som Bush hade? Viljan att inleda krig totalt utan planering?

Kolla Freedom House's rankning av demokratin i varlden under de ar som Bush var president och du kommer se att demokratin gick tillbaka.

Men, det ar klart. Han holl manga "upplyftande" (las, svulstiga) tal om att "freedom and democracy is on the march"!

Och det brukar vara dessa tal, inte verkligheten, som svenska neo-kons faster avseende vid. Det ar i alla fall min erfarenhet...

Ronie Berggren sa...

Jag vet att du bott i Kina - och som jag också skrev så uppnåddes inget märkvärdigt alls i Kina. Bush lyfte dock fram frågan på ett sätt som inte skett lika konkret tidigare och gjorde religionsfrihetsfaktorn till en del av USA:s och Kinas relation.

Vilka bedömare har menat att Irakinvasionen deskrediterade västs fokus på demokrati?

Ur ett strikt amerikanskt perspektiv var så verkligen inte fallet. Bush förespråkade aktiv demokratisering - i motsats till ett passivt förhållningssätt för att på så vis undvika konflikter (en approach Obama grundläggande antagit). Läs gärna länkarna jag hänvisade till.

Nej, jag menar inte Georgien. Även om jag delar deras syn på konflikten 2008. Jag menar de grupper i mellanöstern som inspirerades av såväl Bushs ord som handlingar - inte minst demokratigrupperna i Egypten som 2004-2005 såväl stöddes som inspirerades av Bush och hoppades på att de av USA frampressade valen skulle leda till mer frihet - så blev inte fallet 2005 - men samma rörelse fortsatte sitt arbete i vad som utmynnade i det som hände 2011.


Svulstiga tal var exakt det Bush avskydde att hålla. Han talade bara om saker där han sedan aktivt engagerade sig - vilket inte kan sägas om Obama. Det gällde Irak det gällde Afghanistan, det gällde dissidenter och demokratikämpar runtom i världen. Det gällde biståndspolitiken i Afrika etc.

En av de egenskaper Obama inte har - som Bush hade - är hans aktiva engagemang i saker och ting. Obama är den om någon som håller svulstiga tal utan att verkligen engagera sig i sakerna han talar så svulstigt om. Vilket även gäller demokratisering och mänskliga rättigheter. Mest noterbart fallet med Iran 2009. Obama börjar engagera sig först när det blir politiskt gynnsamt att göra så. Så gjorde inte Bush.

I sammanhanget kan också sägas att jag i grunden inte är någon arg Obama-kritiker. Jag hoppades 2009 att hans idéer och förslag skulle fungera (även om jag ansåg att de var naiva och att mycket som han sa om Bushs politik helt enkelt var fel). Åren med Obama har dock visat att hans strategi och idéer inte har fungerat - vilket enligt mig visat sig mest konkret i USA:s utrikespolitik. Och, som jag skrev, inte minst i Afghanistan och Irak.

Obama ansvarar givetvis inte för invasionerna av dessa länder - men när han tog över 2009 axlade han ansvaret att förvalta dessa situationer på bästa sätt. Det har han inte gjort. Hans bristande engagemang - oförståelse för hur man driver en verkligt smart diplomati med Hamid Karzai - etc, har gjort att situationerna i båda dessa länder (på ett storpolitiskt plan) blivit dramatiskt försämrad sedan han tillträdde. Något som kan komma att få mycket ödesdigra konsekvenser.

I efter hand är jag själv väldigt övertygad om att situationen i båda länder varit avsevärt bättre om John McCain vunnit 2008.

Hur många svenska neo-cons som verkligen förstår Bushs politik känner du till? Jag känner i ärlighetens namn inte till särskilt många andra bortsett från mig själv. Det finns fler än jag som gillar Bush, men de flesta av dessa har inte grävt ner sig i hans politik utan mer fastnat för något politiskt halmstrå här eller där i hans agenda.

I övrigt uppskattar jag debatten ifråga. Det är kul att konfronteras - även om det ibland tar lite väl mycket tid att gensvara.